MathJax для відображення математичних формул, написаних мовами LaTex і MathML

Учасники нашої мережі мають можливість у свої повідомлення вставляти математичні формули. Наприклад:

 

$$J_\alpha(x) = \sum\limits_{m=0}^\infty \frac{(-1)^m}{m! \, \Gamma(m + \alpha + 1)}{\left({\frac{x}{2}}\right)}^{2 m + \alpha}$$ або

$$\int_a^b \sin x = -(\cos b - \cos a)$$

.

  Існує дві основні мови розмітки для представлення математичних символів і формул на веб-сторінках: LaTex і MathML. Мова LaTex більш лаконічна і зручніша для ручного написання формул. Для MathML потрібен окремий редактор, проте ця мова дозволяє доповнити формулу такими корисними елементами як випливаючі підказки, виділення шрифта кольором та іншими. Для відображення LaTex і MathML в усіх браузерах використовується бібліотека MathJax. Формули мовою LaTex відокремлюються від тексту символами  $$ або \[ та \] і записуються між ними. Наприклад, якщо рівняння x^2+4x-12=0 записати між \[ і \], то воно на веб-сторінці буде відображатись так

$$x^2+ 4x- 12=0$$ .

  Навівши курсор на формулу, можна отримати її збільшене зображення. Клацнувши при цьому правою кнопкою миші, можна відкрити меню налаштування MathJax.

$$\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial X}{\partial u} & \frac{\partial Y}{\partial u} & 0 \\ \frac{\partial X}{\partial v} & \frac{\partial Y}{\partial v} & 0 \end{vmatrix}$$